Katedra Politologii i Historii Najnowszej

O nas

KATEDRA POLITOLOGII I HISTORII NAJNOWSZEJ


PLAN ZEBRAŃ NAUKOWYCH


(2019/2020)


Dr Krzysztof Krassowski Identyfikacja biometryczna w zastosowaniach instytucji systemu bezpieczeństwa Państwa (listopad 2019) 

Dr Magdalena Parus Młodzi Polacy jako muzyczni wszystkożercy (grudzień 2019) 

Dr inż. Mirosława Długosz – Design thinking w pracy inżyniera na podstawie tworzenia systemu do analizy postawy ciała człowieka (styczeń 2020) 

Dr Rafał Olszowski – Stan badań nad kolektywną inteligencją w perspektywie doświadczeń AGH i MIT (luty 2020) 

Dr Paweł Chodak – Rola i znaczenie informacji kryminalnych we współdziałaniu organów państwa (marzec 2020) 

Mgr inż. Piotr Pięta – Zbiory przybliżone – teraźniejszość i przyszłość w analizie danych (kwiecień 2020) 

Prof. nadzw. dr hab. Julian Kwiek – Relacje Polacy – Żydzi. Spory i kontrowersje (maj 2020) 

Dr Magdalena Machowska – W jaki sposób fotografować "obcego”. Uwagi metodologiczne na podstawie korespondencji Izydora Kopernickiego z Michałem Greimem (czerwiec 2020)

 

 
Główne kierunki badawcze
W Katedrze Politologii i Historii Najnowszej zatrudnieni są historycy,   politolodzy  i  socjolodzy z Polski i z zagranicy, co pozwala  na wieloaspektowe i interdyscyplinarne  ujmowanie analizowanych problemów.

Główne kierunku badawcze Katedry  obejmują dwa podstawowe obszary zagadnień:

Historia najnowsza:

 • Okres PRL

 • Problematyka narodowościowa

 • Polska emigracja polityczna

 • Historia społeczna


Nauka o polityce:

 • Teoria polityki

 • Stosunki międzynarodowe

 • Globalizacja, problemy modernizacji współczesnego świata

 • Transformacja systemowa w krajach postkomunistycznych

 • Elektroniczna demokracja


Zainteresowania badawcze pracowników:

 • dr Lucyna Kulińska - stosunki polsko-ukraińskie w XX i XXI wieku; terror stalinowski w Polsce; globalizacja,

 • dr hab. Julian Kwiek, prof. nazdw. - polityka wobec mniejszości narodowych po roku 1945, kryzysy polityczne w Polsce po roku 1945,

 • prof. dr hab. Klaus Müller  – globalizacja; socjologia polityczna;  teoria społeczna;  filozofia nauk społecznych; transformacja ustrojowa w krajach postkomunistycznych;  intergracja europejska,

 • dr Magdalena Parus - mediatyzacja historii; nacjonalizm w kulturze popularnej; przemiany społeczne pod wpływem nowych mediów, kulturowy i społeczny wymiar muzyki popularnej,

 • dr hab. Leszek Porębski, prof. nadzw. (kierownik Katedry) - teoria polityki; elektroniczna demokracja;  społeczne konsekwencje rewolucji informacyjnej, technika a rozwój społeczny,

 • dr hab. Anna Siwik prof. nadzw.  - przemiany polityczne, społeczne i kulturalne  w Polsce w XX i XXI  wieku; ruch socjaldemokratyczny; emigracja polityczna.