Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii

O nas

Plan pracy Katedry w semestrze zimowym 2019-2020:

15 październik 2019 – sala 117, godz. 12.15.

Referat naukowy:

Dr hab. Jacek Dębicki, prof. AGH: Czy istniała estetyka średniowieczna?

Krytyczna analiza poglądów Andreasa Speera.

 

12 listopad 2019 – sala 117, godz. 12.15.

Zebranie programowe

 

19 listopad 2019 – sala 117, godz. 12.15.

Referat naukowy:

Dr Anna Olszewska: Wojny paradygmatów - trzecia kultura, a także o tym, co z tego wynika dla nas, humanistów.

 

10 grudzień 2019 – sala 117, godz. 12.15.

Referat naukowy:

Dr Krzysztof Maj: Oikologia a zamieszkiwanie allotopii.

 

14 styczeń 2020 – sala 117, godz. 12.15.

Referat naukowy:

Dr hab. Wacław Branicki, prof. AGH: Kulturowe aspekty e-sportu w wybranych dyskursach medialnych.

 

21 styczeń 2020 – sala 117, godz. 12.15.

Referat naukowy:

Prof. dr hab. Zbigniew Pasek: Strategie kompensacyjne polskich protestantów.

 

ZEBRANIA NAUKOWE PRACOWNIKÓW KATEDRY KULTUROZNAWSTWA I FILOZOFII W SEMESTRZE LETNIM 2018 ROKU.

SALA 117, GODZINA 12.00.

 

12 MARZEC 2018:

DR WACŁAW BRANICKI – referat: MILCZENIE W KOMUNIKACJI WIZUALNEJ.

9 KWIECIEŃ 2018:

DR JOWITA GUJA – referat: OD POJEDNANIA MYŚLI Z RZECZYWISTOŚCIĄ, DO POJEDNANIA RZECZYWISTOŚCI Z MYŚLĄ. KONSEKWENCJE RECEPCJI HEGLIZMU W DZIEWIĘTNASTOWIECZNEJ ROSJI.

16 KWIECIEŃ 2018:

PROF. NADZW. DRHAB. JACEK DĘBICKI – referat: RECTA RATIO FACTIBILIUM, CZYLI O ROZUMIENIU POJĘCIA „ARS” PRZEZ ŚW. TOMASZA Z AKWINU.

14 MAJ 2018:

DR JERZY PAŁOSZ – referat:JAK NAKŁONIĆ DO ZABIJANIA? ROZWAŻANIA O SYTUACJI ŻOŁNIERZY „WIELKIEJ WOJNY”.

21 MAJ 2018:

DR ANNA OLSZEWSKA – referat: OBRAZOWANIE CYFROWE: HISTORIA POWSTANIA.

18 CZERWIEC 2018:

PROF. ZW. DR HAB. ŁUKASZ TRZCIŃSKI – referat: PORÓWNANIE KONCEPCJI ŚWIADOMOŚĆI W WYBRANYCH NURTACH FILOZOFII ZACHODNIEJ I WSCHODNIEJ.
 

Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii powstała w roku 2007 na bazie Zakładu Filozofii, który powstał w Akademii Górniczo-Hutniczej już w roku 1956 i stanowił część Instytutu Nauk Społecznych AGH. Kierowali nim m.in. tacy znani profesorowie jak: Wiesław Sztumski, Jan Woleński, Józef Lipiec i Wit Jaworski. Od roku 2001 Zakład stał się strukturą organizacyjną nowego Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych, obecnie Wydziału Humanistycznego, a w roku 2007 przekształcił się w Katedrę Kulturoznawstwa i Filozofii, którą – podobnie jak Zakładem – kieruje dr hab. prof. nadzw. Ignacy S. Fiut. W Katedrze pracuje 13. adiunktów, jeden starszy wykładowca i 5 samodzielnych pracowników nauki: dr hab. Ignacy S. Fiut – prof. nadzw., dr hab. Zbigniew Pasek – prof. nadzw.,dr hab. Maciej Uliński – prof. em. AGH dr hab. Jacek Dębicki, prof. nadzw. Tworzą oni 3 pracownie: Filozofii i Komunikologii, Badań Współczesnych Form Duchowości oraz Aksjologii i Filozofii Społecznej.

W roku 2010 odbyły się konferencje ogólnopolskie: „Wartości podstawowe w kontekstach współczesnych (22-23 kwietnia 2010 roku) i „Ateizm w kulturze Zachodu i Wschodu” (24-25 czerwca 2010 roku). W 2013 roku (18-19 V) konferencja "Per Fidem ad Astra" o związkach religii i astronomii.

 

Ważniejsze publikacje książkowe pracowników Katedry z lat 2012 – 2014
Jacek Dębicki Krakowska sztuka Wita Stwosza : filozoficzne źródła formy i treści ideowych — The Cracow art of Viet Stoss : philosophical sources of form and ideological / Jacek DĘBICKI. — Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2013. — 223, [24]. — (Idee i Myśliciele). — Bibliogr. s. 199-209, Summ., Zsfassung. — ISBN: 978-83-60741-59-7

Ignacy. S. Fiut Człowiek w komunikacji i kulturze — Man in communication and culture / pod red. Ignacego Stanisława FIUTA. — Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2013. — 218 s.. — (Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 15) ; (Idee i Myśliciele). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-60741-57-3. — Opis częśc. wg okł.

M .Dróżdż, Ignacy. S. Fiut Człowiek w świecie mediów — [The man in the world of the media] / Michał Drożdż, Ignacy S. FIUT, [Andrzej Baczyński, Magdalena Górna, Rafał Ilnicki, Bartłomiej Knosala, Marta Kosińska, Grażyna Osika, Katarzyna Pawlak, Jan Pleszczyński]. — Kraków, Kielce : JEDNOŚĆ, 2012. — 294 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7660-758-0. — Ignacy S. Fiut – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Ignacy. S. Fiut Duchowość: człowiek i wartości — Spirituality: the man and the values / pod red. Ignacego Stanisława FIUTA. — Kraków : [s. n.], 2012. — 207 s.. — (Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 14) ; (Idee i Myśliciele). — ISBN: 978-83-60741-45-0

Ignacy. S. Fiut Komunikowanie – Poznanie – Kultura — Communication – Cognition – Culture / pod red. Ignacego Stanisława FIUTA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 179 s.. — (Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej) ; (Idee i Myśliciele ; t. 13). — ISBN: 978-83-7464-458-7 Tadeusz Garbowski – prekursor filozofii ewolucyjnej — [Tadeusz Garbowski – precursor of evolutionary philosophy] / Ignacy Stanisław FIIUT. — Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2012. — 298, [14] s.. — Bibliogr. s. 272–291, Indeks. — ISBN: 978-83-60741-40-5

Jowita Guja Anglosaska filozofia religii wobec wyzwań współczesności — [The Anglo-Saxon philosophy of religion in the face of contemporary challenges] / red. nauk. Jowita GUJA, Jakub Gomułka. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, cop. 2011. — 167, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz., Indeks aut.. — ISBN: 978-83-62196-24-1

Jowita Guja Ateizm w kulturze Zachodu i Wschodu — [Atheism in the culture of the West and the East] / pod red. Jowity GUJI. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, cop. 2012. — 274 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-62196-60-9

Magdalena Machowska Bronisława Wajs-Papusza : między biografią a legendą — [Bronisława Wajs-Papusza : between biography and legend] / Magdalena MACHOWSKA. — Kraków : Zakład Wydawniczy »NOMOS«, 2011. — 364 s.. — Bibliogr. s. 319–330. — ISBN: 978-83-7688-058-7

Jerzy Pałosz Śmiercią złączeni : o cmentarzach z I wojny światowej na terenach Królestwa Polskiego administrowanych przez Austro-Węgry — Bound by death : on the World War I cemeteries in the Polish Kingdom under the Austro-Hungarian administration / Jerzy PAŁOSZ. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, cop. 2012. — 433, [1] s.. — Bibliogr. s. 411–419, Indeks, Summ.. — ISBN: 978-83-62196-66-1

Zbigniew Pasek Nowa duchowość : konteksty kulturowe — New spirituality : cultural contexts / Zbigniew PASEK. — Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2013. — 278 s.. — Bibliogr. s. 251–269, Summ., Indeks. — ISBN: 978-83-60741-50-4

Zbigniew Pasek, Katarzyna Skowronek Nowa duchowość w kulturze popularnej : studia tekstologiczne — [New spirituality in popular culture : textological studies] / Katarzyna SKOWRONEK, Zbigniew PASEK. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON–Filip Lohner, cop. 2013. — 218, [1] s.. — Bibliogr. s. 205–[219]. — ISBN: 978-83-64275-29-6

Zbigniew Pasek, Katarzyna Skowronek, Radosłwa Tyrała Pozareligijne wymiary duchowości — [Extrareligious dimensions of spirituality] / pod red. Zbigniewa PASKA, Katarzyny SKOWRONEK, Radosława TYRAŁY. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, cop. 2013. — 225, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-64275-22-7

Magdalena Szpunar Nowe-stare medium : Internet między tworzeniem nowych modeli komunikacyjnych a reprodukowaniem schematów komunikowania masowego — [New-old medium : Internet between the creation of new communication models and reproduction patterns of mass communication] / Magdalena SZPUNAR. — Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2012. — 235 s.. — Bibliogr. s. 200–217, Indeks. — ISBN: 987-83-7683-061-2

Magdalena Szpunar Społeczne konteksty nowych mediów — [The social contexts of new media] / Magdalena SZPUNAR. — Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011. — 199, [1] s.. — (Oblicza Mediów). — Bibliogr. s. 192–199. — ISBN: 978-83-7611-947-2

Łukasz Trzciński Mit wolności w cyberkulturze — The myth of freedom in cyberculture / Łukasz TRZCIŃSKI. — Kraków : NOMOS, 2013. — 151, [1] s.. — Bibliogr. s. 139–146, Summ.. — ISBN: 978-83-7688-148-5

Maciej Uliński Etyka troski i jej pogranicza — Care ethics and its fringes / Maciej ULIŃSKI. — Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2012. — 260 s.. — Bibliogr. s. 245–253, Summ., Indeks. — ISBN: 978-83-60741-37-5

Bogusław Zmudziński Dlaczego warto wracać do Michelangela Antonioniego — [Why is it worth coming back to Michelangelo Antonioni?] / pod red. Martyny Kisiały i Bogusława ZMUDZIŃSKIEGO. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — 89, [1] s.. — (Seria Filmoznawcza Wydziału Humanistycznego AGH ; t. 1). — Bibliogr. s. 88–[90]. — ISBN: 978-83-7464-562-1

Ważniejsze publikacje książkowe racowników Katedry z lat 2008 – 2011


M. Drożdż, Ignacy S. Fiut (red.), Media światem człowieka (2009)
Wacław Branicki: Tożsamość a wirtualność ( 2009)
Ignacy S. Fiut: Tożsamość kulturowa poetów (2008)
Jan Galarowicz: Paradoksy egzystencji etycznej. Studia nad myślą Jana Pawła II. (2009)
Jowita Guja: Koncepcja wiary w „Römerbrief” Karla Bartha (2009)
Katarzyna Leszczyńska i Zbigniew Pasek (red.), Nowa duchowość w społeczeństwach monokulturowych i pluralistycznych (2009)
Katarzyna Leszczyńska, Zbigniew Pasek (red.), Journal of Alternative Spiritualities and New Age Studies, vol. (London 2008)
Zbigniew Pasek, R. Czyż, Kościoły i wspólnoty religijne Wisły, (2008)
Zbigniew Pasek (red.), Protestancka kultura słowa (2009)
Zbigniew Pasek, Nowa duchowość. Kulturowe konteksty (2013)
Katarzyna Skowronek, Zbigniew Pasek, Nowa duchowość w popkulturze. Studia tekstologiczne (2013)

 
Pracownicy katedry organizowali następujące konferencje (kilka ostatnich lat):

„Wartości podstawowe w kontekstach współczesnych (22-23 kwietnia 2010 roku)

„Ateizm w kulturze Zachodu i Wschodu” (24-25 czerwca 2010 roku).

W 2013 roku (18-19 V) konferencja "Per Fidem ad Astra" o związkach religii i astronomii.

„Mistrzowie podejrzeń: afirmacja, negacja, czy przezwyciężenie?” 19-20.12.2013 (wspólnie z Wydziałem Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

„Dyskursy gier wideo” wraz z Ośrodkiem Badawczym Facta Ficta,  5-7 VI 2015

 
Badania Katedry w roku 2015

Rozwój wzorców oraz form duchowości w komunikowaniu medialnym i międzykulturowym

Pracownicy Katedry w ramach tematu, w którym kilka zadań pracowników jest zupełnie nowych, ale stanowiących kontynuacje tematów z lat poprzednich, będą kontynuować tematy rozpoczęte w ubiegłym roku. Prowadzone w roku 2015 badania będą mieć charakter kulturoznawczy, komunikolgiczny, filozoficzny oraz socjologiczny. Wiodącym przedmiotem zainteresowania członków zespołu będą wzory kultury życia codziennego, religijnego i twórczość artystyczna oraz towarzyszące im formom duchowości, założenia filozoficzne i psychospołeczne, ale także ich zmiany ewolucyjne. Szczególna uwagę autorzy zwrócą na rolę tradycji filozoficzno-duchowej, oraz postawy performacyjne obserwowane u artystów, myślicieli, przywódców religijny, politycznych oraz duchowych, którzy inicjują i wspierają tego typu przemiany związane z komunikowaniem społecznym oraz medialnym we współczesnym, globalizującym się świecie. Będą więc podejmowane badania antropologiczne, aksjologiczne (etyczne, estetyczne), epistemologiczno-ontologiczne, ale i społeczno-psychologiczne  i typowo komunikologiczne – np. koncepcji gier komunikowania, analizujące pod kątem komunikacji wewnątrzkulturowej i międzykulturowej formułujące się oraz podlegające różnokierunkowej transgresji postawy i zachowania ludzi względem siebie, własnej tożsamości indywidualnej i zbiorowej, autentyczności istnienia, wyobcowania jednostkowego i zbiorowego podmiotu ludzkiego. Przedmiotem badań będzie również duchowy oraz intelektualny wymiar rozwoju zrównoważonego współczesnego społeczeństwa oraz związane z nim nowe formy interakcji społecznych, szczególnie w aspekcie ewolucyjnym, a nawet rewolucyjnym. Zasadniczym celem kierunków planowanych badań jest uchwycenie specyfiki powstający wzorców kultury, wzorców myślenia filozoficznego, intelektualnych postaw etyczny i estetycznych oraz zachowań komunikacyjnych zróżnicowanych grup i wspólnot społecznych – np. badania cyganologiczne i hinduistyczne, ale również zwrócenie uwagi na ich związki z tradycją kulturową Polski oraz Europy w kontekstach globalizującej się zarówno kultury wyższej, ale i tej popularnej. Członkowie zespołu planują więc w tym obszarze teoretycznym wydać dwie prace zbiorowe oraz trzy indywidualne, jako rezultaty uzyskanych osiągnięć badawczych.