Jakość kształcenia

Studia

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości  Kształcenia: 


dr Dorota Żuchowska-Skiba (zuchowsk@agh.edu.pl)


Przedstawiciel Wydziału w Uczelnianym Zespole ds. Jakości Kształcenia:


dr Seweryn Rudnicki


Wydziałowy Zespół ds. Audytu Dydaktycznego:

Przewodniczący:  prof. Maria Nawojczyk

Członkowie: Anna Kurowska (studentka), Prof. Julian Kwiek, dr Marzena Mamak-Zdanecka, prof. Zbigniew Pasek, dr Tomasz Piróg (Wydziałowy Administrator programu Syllabus AGH), prof. Katarzyna Skowronek.

Komisja Dydaktyczna Rady Wydziału Humanistycznego AGH: 

Przewodniczący:  prof. Maria Nawojczyk

Członkowie: Anna Kurowska (studentka), prof. Julian Kwiek, dr Marzena Mamak-Zdanecka, prof. Zbigniew Pasek, dr Tomasz Piróg, prof. Katarzyna Skowronek

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia:  

Przewodniczący:  dr Dorota Żuchowska–Skiba

Członkowie: dr Łucja Kapralska, Magdalena Kudła (studentka), Paweł Mirowski (student), Marta Włodarczyk (studentka), dr Seweryn Rudnicki, dr Maria Stojkow, dr Anna Olszewska,  dr Magdalena Parus, prof. Leszek Porębski, prof. Izabela Trzcińska

 

Sprawozdania i raporty z działalności WSZJK:


Sprawozdanie Pełnomocnika ds. Jakości kształcenia za rok 2014/2015 - PDF
Roczny Raport Samooceny WSZJ za rok 2014/15 - PDF


Sprawozdanie Pełnomocnika ds. Jakości kształcenia za rok 2013/2014 - PDF
Roczny Raport Samooceny WSZJ za rok 2013/14 - PDF


Sprawozdanie Pełnomocnika ds. Jakości kształcenia za rok 2012/2013 - PDF
Roczny Raport Samooceny WSZJ za rok 2012/13 - PDF


Osoba odpowiedzialna za kontakty ze studentami: dr Maria Stojkow (stojkoff@gmail.com)

Pełnomocnik Dziekana ds. ankietyzacji: dr Seweryn Rudnicki

 

Sprawozdania i raporty z działalności WSZJK:

Sprawozdanie Pełnomocnika ds. jakości kształcenia za rok 2015/2016

Roczny Raport Samooceny WSZJ za rok 2015/16

 

Akredytacje:

W trakcie swej działalności Wydział był czterokrotnie poddawany kontroli przez Państwową Komisję Akredytacyjną otrzymując pozytywne oceny.

 

OSIĄGNIĘCIA WYDZIAŁU W ZAKRESIE DYDAKTYKI


2012/13


Nasz Wydział zdobył milion złotych w tzw. "Konkursie o milion na najlepsze programy studiów", organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego!
Wydział Humanistyczny, przedstawiając program II stopnia studiów na kierunku Socjologia - konkurując z dwustoma innymi zgłoszonymi z całego kraju wydziałami - zajął drugie miejsce w klasyfikacji generalnej konkursu!!! Od miejsca pierwszego dzieliło nas zaledwie pół punktu.


Mgr Kamil  Łuczaj absolwent naszego Wydziału otrzymał Nagrodę im Floriana Znanieckiego II stopnia za pracę magisterską pt, „ Świat z drugiej strony ekranu. Kobiety wiejskie wobec kultury popularnej”. Praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Muchy.


2013/14


W opublikowanym 9 maja Rankingu Szkół Wyższych 2013 miesięcznika „Perspektywy” i dziennika „Rzeczpospolita” kulturoznawstwo, prowadzone na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie, uplasowało się w czołówce kierunków tego typu wśród uczelni z całej Polski. Kulturoznawstwo w klasyfikacji ogólnej znalazło się na 6. miejscu, będąc jednocześnie 2. najlepszym kierunkiem studiów w Małopolsce.


Kapituła Rankingu Szkół Wyższych 2013 pod przewodnictwem prof.  dr. hab. Michała Kleibera – prezesa Polskiej Akademii Nauk – oceniała: prestiż kierunku, innowacyjność, potencjał naukowy,  efektywność naukową, warunki studiowania oraz umiędzynarodowienie uczelni.


Mgr Jowita Skrzypaszek, absolwentka naszego Wydziału, otrzymała wyróżnienie za swoją pracę magisterską w konkursie "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość" (V edycja), organizowanym przed Fundację na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, pod patronatem honorowym Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Praca zatytułowana była "Przeszłość, która żyje. O pamięci, pracy i nieformalnych sieciach kontaktów. Studium przestrzeni społecznej wsi Jurgów (Cepelia i Tanap - 1945-1989)", zaś jej promotorem był prof. Janusz Mucha.


Mgr Anna Nowak absolwentka naszego Wydziału znalazła się w gronie laureatów X edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Otwarte Drzwi” . Pani Anna Nowak zajęła II miejsce w kategorii prac magisterskich z zakresu rehabilitacji medycznej za pracę "Grupa wsparcia: Schizofrenia. Forum dla osób dotkniętych schizofrenią, ich rodzin oraz zainteresowanych", napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Ignacego Stanisława Fiuta.    


Prof. Barbara Gąciarz  podczas VII Krakowskich Dni Integracji - odebrała nagrodę INTEGRALIA 2014 za działania na rzecz studentów niepełnosprawnych.


2014/15


Student naszego Wydziału, Mikołaj Kostka, otrzymał wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę na temat krakowskiego lotniska, zorganizowanym z okazji jego 50-lecia przez "Gazetę Wyborczą" i  Kraków Airport.

Damian Gałuszka i Rafał Sowiński, zostali przyjęci do warszawskiego stowarzyszenia COLLEGIUM INVISIBILE

Rafał Sowiński, student I roku SUM kulturoznawstwa na naszym Wydziale otrzymał Stypendium  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2013/2014.

Rozstrzygnięta została kolejna edycja konkursu na najlepszego studenta WH (edycja 2013/2014). Tym razem został nim Rafał Sowiński (kulturoznawstwo). Przyznano także wyróżnienie dla Anny  Filimowskiej.

Nagrodę Rektora  Akademii Górniczo-Hutniczej za osiągnięcia dydaktyczne w 2014 roku otrzymali:   prof. Jacek Gądecki   mgr Maciej Myśliwiec   dr Dorota Żuchowska-Skiba

Podczas VIII Krakowskich Dni Integracji, główną nagrodę INTEGRALIA 2015 za całokształt działań na rzecz osób niepełnosprawnych przyznano Pani Profesor Barbarze Gąciarz. Wręczenie nagrody odbyło    się w Urzędzie Rady Miasta, w obecności 7 Rektorów największych krakowskich Uczelni, Pana    ministra Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i Pani wiceprezydent Krakowa.

Kolejna absolwentka uzyskała awans naukowy. Pani Katarzyna Suwada obroniła pracę doktorską pt.  "How to Be a Daddy Nowadays? Fatherhood within the Social and Institutional Context in Sweden  and Poland" w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie.

2015/16

Studenci naszego Wydziału z II r. SUM Damian Gałuszka (socjologia) oraz Rafał Sowiński (kulturoznawstwo) otrzymali stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016.

Studenci kulturoznawstwa naszego Wydziału, Rafał Sowiński oraz Anna Kawęcka, otrzymali stypendia Sapere Auso, przyznawane przez Małopolską Fundację Stypendialną. Rafał Sowiński otrzymał stypendium za osiągnięcia naukowe, natomiast pani Anna Kawęcka – za osiągnięcia sportowe.

Nasz absolwent mgr Kamil Łuczaj pomyślnie obronił swoją pracę doktorską w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Praca zatytułowana była Gust estetyczny a reklama prasowa. Analiza kulturowa i ewolucjonistyczna na przykładzie Polski, jej promotorem był prof. Janusz Mucha, zaś recenzentami prof. Małgorzata Jacyno i prof. Rafał Drozdowski.

W konkursie na Najlepszego Studenta Wydziału Humanistycznego – edycja 2015. Zwyciężyła p. Natalia Krygowska (studentka kulturoznawstwa). Wyróżnienie otrzymał p. Damian Gałuszka (student socjologii).

Nagrody zespołowe Rektora  Akademii Górniczo-Hutniczej za osiągnięcia dydaktyczne w 2015 roku otrzymali:  prof. Jacek Gądecki, dr Ewa Migaczewska, dr Łukasz Krzyżowski, dr Seweryn Rudnicki, prof. Zbigniew Pasek,  dr Maria Stojkow, dr Dorota Żuchowska-Skiba, dr Tomasz Masłyk, dr Grzegorz Praszek, mgr Jarosław Królewski.

 

Inne sukcesy naszych studentów


 

Nauczyciele akademiccy WH szczególnie wyróżnieni za swą dydaktykę przez studentów, w ankietach w roku akademickim 2014/2015:   (na podstawie ankiet studenckich)

 • prof. Jacek Dębicki

 • dr Ewa Migaczewska

 • mgr Maciej Myśliwiec

 • prof. Zbigniew Pasek

 • dr Seweryn Rudnicki

 • prof. Łukasz Trzciński


Nauczyciele akademiccy WH szczególnie wyróżnieni za swą dydaktykę przez studentów, w ankietach w roku akademickim 2015/2016:   (na podstawie ankiet studenckich)

 • dr Katarzyna  Leszczyńska

 • dr Magdalena Parus

 • prof. Leszek Porębski

 • prof. Katarzyna Skowronek

 • dr Maria Stojkow


Bardzo wysoko ocenione przez studentów zostały ocenione również zajęcia Michała Madury współpracującego z naszym Wydziałem.

 

Raporty z ankietyzacji wydziału:


2013/2014


Warunki realizacji procesu kształcenia


Zbiorcze zestawienie wyników badań ankietowych


Zbiorcze zestawienie wyników badań ankietowych dotyczących oceny warunków realizacji procesu kształcenia na wydziale


2015/2016

Wyniki ankiety studenckiej oceniającej obsługę administracyjną

Wyniki ankiety studenckiej oceniającej warunki kształcenia

Wyniki ankiety oceniającej satysfakcję z pracy nauczycieli akademickich