Innowacje i Interwencje Społeczne

Studia – II stopnia

Dlaczego ta specjalność?

Innowacje to siła, która napędza współczesny świat: od Google i Facebooka, po tysiące drobnych rozwiązań ułatwiających życie ludzi na całym świecie. To innowacje wpływają dziś na to, jak żyjemy i co możemy osiągać.

Jednak innowacje to nie tylko technologia. Ogromne znaczenie mają także innowacje społeczne, czyli wszystkie te rozwiązania, które poprawiają jakość życia ludzi. Wikipedia? Crowdfunding? Nowe metody prowadzenia badań i projektowania strategii? E-learning? Otwieranie zasobów internetu? To wszystko innowacje społeczne.

Wzorując się na najlepszych uczelniach świata, takich jak Stanford i MIT, uczymy jak rozumieć i tworzyć innowacje i innowacje społeczne, a przez to realnie wpływać na świat, w którym żyjemy.

Co na studiach?

Studia składają się z sześciu modułów (każdemu z nich towarzyszą jedno- lub dwudniowe warsztaty):
1. kanonicznego (kursy socjologiczne sprofilowane na potrzeby specjalności),
2. wprowadzającego do innowacji oraz innowacji społecznej (przykładowe przedmioty: projektowanie innowacji biznesowych i społecznych, tworzenie modeli biznesowych, design thinking),
3. metodologicznego (m.in. badania w działaniu, warsztaty analiz danych, web-mining, FGI, analizy jakościowe, analityka internetowa, etc.),
4. komunikacyjnego (m.in. projektownie strategii komunikacyjnych, komunikowanie zmiany, relacje z klientami czy komunikowanie w zespole),
5. smart community,
6. zarządzania różnorodnością (diversity management).

W trakcie studiów studentki i studenci  będą realizowali projekty innowacji społecznych  na zlecenie konkretnych klientów(reprezentujących sektor prywatny, publiczny lub pozarządowy). Będą one realizowane w ramach całosemestralnych modułów obejmujących praktyczne kursy i konsultacje tematyczne, metodologiczne i komunikacyjne, a także specjalistyczne warsztaty prowadzone przez ekspertów zewnętrznych. Prezentacja rezultatów prac nad projektem semestralnym odbywać się będzie z udziałem zaproszonych partnerów społecznych i biznesowych.

Co po studiach?

Absolwentki i absolwenci specjalności mogą pracować jako innowatorki
i innowatorzy społeczni na stanowiskach związanych z konsultowaniem, planowaniem oraz realizacją projektów zmian społecznych w organizacjach o charakterze biznesowym, publicznym i pozarządowym, m.in. w zakresie tworzenia środowiska społecznego i socjalnego, poprawy zdrowia publicznego; jako specjaliści w zakresie tworzenia instrumentów i rozwiązań na rzecz polepszania warunków pracy; w zakresie konstruowania modeli zarządzania generacjami, przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną,  pochodzenie etniczne czy niepełnosprawność; w zakresie rozwiązań dotyczących współczesnego społeczeństwa miejskiego i koncepcji „smart city” jako profesjonalni i wyspecjalizowani konsultanci  (w dziedzinach takich, jak np. budowanie mądrych wspólnot lokalnych, transport, środowisko, polityka mieszkaniowa); jako konsultanci ds. konstruowania efektywnych form współpracy i integracji.

Pełny program specjalności