Grupa badawcza ds. zastosowań ICT w sferze publicznej

Katedra Politologii i Historii Najnowszej

OBSZARY ZAINTERESOWANIA:
- wymiary interakcji zachodzących między ludźmi a ICT;
- analiza zastosowań ICT w różnych obszarach życia społecznego i w naukach społecznych;
- zastosowania ICT w sferze publicznej, polityce i administracji, gospodarce;
- elektroniczna demokracja;
- nowe zjawiska w życiu społecznym i politycznym związane z rozpowszechnieniem ICT, w tym mediami społecznościowymi, grami video, Web 2.0;
- zbiorowa inteligencja w Internecie, crowdsourcing, sieci pro-innowacyjne;
- technologie informacyjne i komunikacyjne jako narzędzie badawcze mające zastosowanie w naukach społecznych.

SKŁAD GRUPY BADAWCZEJ:
- dr hab. Leszek Porębski prof. AGH
- dr Rafał Olszowski
- dr inż. Mirosława Długosz
- mgr inż. Piotr Pięta
- mgr Damian Gałuszka

GRANTY ZEWNĘTRZNE REALIZOWANE W GRUPIE BADAWCZEJ:
„Kolektywna inteligencja w Internecie: zastosowania w sferze publicznej, metody badania i modele partycypacji obywatelskiej”, Narodowe Centrum Nauki, konkurs Sonatina 2, UMO-2018/28/C/HS5/00543.

NAJNOWSZE PUBLIKACJE:
Cyfrowy świat na nowo zdefiniowanego bezpieczeństwa : prywatność jako ofiara rewolucji informacyjnej — Digital world of redefined security : privacy as the victim of the information revolution / Leszek PORĘBSKI // Społeczeństwo i Edukacja = Society and Education ; ISSN 1898-0171. — 2018 [nr] 29, s. 65–75. — Bibliogr. s. 75, Abstr.. — tekst: http://www.humanum.org.pl/images/2019/sie_wersja_25-02.pdf

Technika w perspektywie społecznej — Social perspective of technology / Leszek PORĘBSKI. — Kraków : Księgarnia Akademicka, 2017. — 173, [5] s.. — (Societas / seria pod red. Bogdana Szlachty ; 105). — Bibliogr. s. 155–168, Summ.. — ISBN: 978-83-7638-900-4

Społeczny wymiar technologii informacyjnych : studia z informatyki społecznej na Wydziale Humanistycznym AGH w Krakowie — Social dimension of information technologies : social informatics studies at the Faculty of Humanities of the AGH University of Science and Technology in Kraków / Leszek PORĘBSKI // Dydaktyka Informatyki ; ISSN 2083-3156. — 2017 nr 12, s. 43–50. — Bibliogr. s. 49–50, Streszcz., Summ.

Serwisy społecznościowe jako narzędzie komunikowania wyborczego : kandydaci w wyborach parlamentarnych w roku 2015 na Facebooku — Social media as the instrument of electoral communication : candidates in the 2015 parliamentary elections on Facebooku / Leszek PORĘBSKI, Marzena Żurek // Athenaeum : polskie studia politologiczne ; ISSN 1505-2192. — 2017 vol. 53, s. 154–168. — Tryb dostępu: http://www.athenaeum.umk.pl/numery/53.pdf [2017-05-30]. — Bibliogr. s. 166–168, Abstr.

Media społecznościowe w kampanii wyborczej : wykorzystanie Twittera w polskich wyborach parlamentarnych w roku 2015 — Campaigning in social media : the use of Twitter in the 2015 Polish parliamentary elections / Daniel Czyżowski, Leszek PORĘBSKI // Studia Politologiczne / Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego ; ISSN 1640-8888. — 2017 vol. 45: Zarządzanie wizerunkiem w polityce, s. 165–179. — Bibliogr. s. 178–179, Streszcz.

Collective Intelligence and the Geopolitical Crossroads in Central-Eastern Europe. Review of the Selected Research Methods / Rafał OLSZOWSKI, Marcin CHMIELOWSKI // In: El Yacoubi S., Bagnoli F., Pacini G. (eds) Internet Science. INSCI 2019. Lecture Notes in Computer Science, vol 11938. Springer, Cham.

Problemy związane z wdrożeniem systemu informatycznego przeznaczonego do obsługi wyborów samorządowych w 2014 r., / Rafał OLSZOWSKI [w:] "Wybrane zagadnienia zarządzania projektami w przedsiębiorstwach informatycznych. VIII edycja SPZPI", red. J. Werewka, AGH University of Science and Technology, Kraków 2017.

E-Government 2.0: Web 2.0 in Public Administration. Interdisciplinary Postgraduate Studies Program / Rafał OLSZOWSKI, Lecture Notes in Computer Science, Volume 9934, Springer, Zurich 2016

Elektroniczna republika. Udział obywateli w życiu publicznym za pośrednictwem narzędzi ICT / Rafał OLSZOWSKI, [w:] NetoDEMOkracja: Web 2.0 w sferze publicznej", red. K. Oświecimski, A. Pohl, M. Lakomy, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016.

Comparative overview of rough set toolkit systems for data analysis / Piotr PIĘTA, Tomasz SZMUC, Krzysztof KLUZA // MATEC Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2261-236X. — 2019 vol. 252 art. no. 03019, s. 1–7.
— III international conference of Computational Methods in Engineering Science (CMES’18) : Kazimierz Dolny, Poland, November 22-24, 2018. — tekst: https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2019/01/matecconf_cmes2018_03019.pdf

Teoria zbiorów przybliżonych i eksploracja danych – przegląd możliwości zastosowania formalizmu w analizie danych — Rough Sets Theory and data mining – an overview of the possibilities offered by formalism in data analysis / Piotr PIĘTA // W: Nowoczesne technologie XXI w. : przegląd, trendy i badania, T. 1 / red. Alicja Danielewska, Monika Maciąg. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2019. — ISBN: 978-83-65932-70-9. — S. 244–255. — Bibliogr. s. 253–254

Niepełnosprawność w grach wideo – omówienie na przykładach wybranych wirtualnych postaci — Disability in video games - an overview based on selected virtual characters / Damian Gałuszka, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // Przegląd Socjologii Jakościowej [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1733-8069. — 2018 t. 14 nr 3, s. 92–112.

Technokultura: transhumanizm i sztuka cyfrowa [Dokument elektroniczny] — [Technoculture : transhumanism and digital art] / pod red. Damiana Gałuszki, Grzegorza PTASZKA, Doroty ŻUCHOWSKIEJ-SKIBY. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, cop. 2016. — 276 s.. — Tryb dostępu: http://libron.pl/katalog/download/typ/full/publikacja/216 [2016-10-25].

Technologiczno-społeczne oblicza XXI wieku [Dokument elektroniczny] — [Technological and social faces of 21st Century] / pod red. Damiana Gałuszki, Grzegorza PTASZKA, Doroty ŻUCHOWSKIEJ-SKIBY. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, cop. 2016. — 559 s.. — Tryb dostępu: https://goo.gl/LPRSje [2017-01-19].

Uspołecznianie technologii u progu czwartej rewolucji przemysłowej — Socialising of technology on the threshold of the fourth industrial revolution / Damian Gałuszka, Grzegorz PTASZEK, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // W: Technologiczno-społeczne oblicza XXI wieku [Dokument elektroniczny] / pod red. Damiana Gałuszki, Grzegorza Ptaszka i Doroty Żuchowskiej-Skiby. Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, cop. 2016. — e-ISBN: 978-83-65705-09-9. — S. 11–29.