Główne zagadnienia i kierunki filozofii

Celem przedmiotu jest:

  • zapoznanie słuchaczy z dorobkiem filozofii od starożytności do czasów najnowszych;

  • przedstawienie najbardziej znaczących odpowiedzi na pytania nurtujące ludzi od zarania dziejów: o naturę świata i człowieka, o istotę prawdy, szczęścia, piękna itp.;

  • ukazanie stanowiska najwybitniejszych filozofów starożytności, m.in. Sokratesa, Platona, Arystotelesa, twórców stoicyzmu, epikureizmu, sceptycyzmu i neoplatonizmu, następnie początki i rozwój filozofii chrześcijańskiej, głównie poglądy św. Augustyna i św. Tomasza z Akwinu;

  • w ramach filozofii nowożytnej zaprezentowana zostanie myśl Kartezjusza, Pascala, Spinozy, Leibniza, Locke\"a, Berkeley\"a, Kanta i Hegl;

  • w obrębie filozofii współczesnej zaprezentowane zostaną najbardziej reprezentatywne jej kierunki i przedstawiciele.

Znajomość systemów najwybitniejszych filozofów pozwoli na lepsze zrozumienie i uczestnictwo w problemach kultury europejskiej.