Filozofia i psychologia miłości

Wykład jest oparty na przekonaniu, że życie udane i szczęśliwe zależy w dużym stopniu od mądrego przeżywania oraz urzeczywistniania miłości. Celem kursu jest:

  • przedstawienie najważniejszych i najciekawszych psychologicznych i filozoficznych teorii miłości (m.in. Platona i Arystotelesa, św. Augustyna i mistyków chrześcijańskich, Z. Freuda, C. G. Junga i E. Fromma, M. Schelera, K. Jaspersa i K. Wojtyły);

  • analiza różnych aspektów miłości, m.in.: Czy miłość jest lekarstwem na samotność? Czy miłowanie siebie i egoizm to to samo? Czy należy kochać drugiego bardziej niż siebie samego? Jaki związek zachodzi między miłością a szczęściem? Czy jest możliwa miłość doskonała? ;

  • udzielenie odpowiedzi na jedną z podstawowych potrzeb osób wchodzących w dorosłe życie - pragnienie zrozumienia miłości między kobietą a mężczyzną i erotyki;