Authorities

Faculty

Dziekan
Barbara Gąciarz prof. AGH

dr hab. Barbara Gąciarz, prof. AGH
Katedra Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej

 

Prodziekan do spraw Kształcenia
Ewa Migaczewska

dr Ewa Migaczewska
Katedra Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej

 

Prodziekan do spraw Nauki
Zbigniew Pasek

prof. dr hab. Zbigniew Pasek
Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii

 

Prodziekan do spraw Współpracy i Studentów
Anna Małecka

dr Anna Małecka
Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii