Employer Branding

Studia podyplomowe

Czas trwania studiów (edycja VIII 2020/2021): 218h, 2 semestry, 13 zjazdów

Liczba uczestników: 36 osób na edycję

www.employerbranding.edu.pl

 

Kierownik studiów: dr Radosław Tyrała, e-mail: rtyrala@agh.edu.pl

Opiekun merytoryczny studiów: mgr Zyta Machnicka, e-mail: zyta.machnicka@gmail.com, tel. 505 813 689

Administracja studiów:

Paulina Walotek, e-mail: pwalotek@agh.edu.pl, tel. 12 617 43 57

Aneta Nosal, e-mail: anosal@agh.edu.pl, tel. 12 617 42 51

 

Opis studiów:

Celem studiów jest wykształcenie specjalistów ds. zarządzania marką pracodawcy, posiadających interdyscyplinarną, praktyczną i aktualną wiedzę z zakresu nowoczesnych narzędzi, najświeższych trendów, badań i najlepszych praktyk dotyczących employer brandingu, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu biznesowego, wizerunkowego, marketingowego oraz twardego i miękkiego HR.

Są to pierwsze studia podyplomowe w Polsce tak kompleksowo obejmujące zagadnienia związane z budowaniem i zarządzaniem wizerunkiem pracodawcy wewnątrz i na zewnątrz organizacji, odpowiadające na aktualne potrzeby rynku pracy oraz na zainteresowanie firm i działów HR, PR i marketingu.

Warsztaty i konwersatoria są prowadzone przez polskich praktyków biznesu – przedstawicieli firm konsultingowych, agencji employer brandingowych, rekrutacyjnych, marketingowych oraz kadry menadżerskiej przedsiębiorstw realizujących programy z zakresu zarządzania marką pracodawcy.

Szczególny nacisk jest położony na budowaniu relacji studentów z praktykami biznesu oraz na podnoszeniu ich umiejętności z zakresu prowadzenia komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, nowoczesnego zarządzania rekrutacją i selekcją, e-HR, zarządzania talentami, rozwojem i różnorodnością, a także prowadzenia badań, przygotowywania strategii i realizacji kampanii rekrutacyjnych z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi internetowych i mobilnych.

 

Do kogo kierujemy nasze studia?

Adresatem studiów są osoby zainteresowane tematyką employer branding, a szczególnie aktualni i przyszli pracownicy działów HR, PR i marketingu oraz firm rekrutacyjnych i doradczych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje i poszerzyć wiedzę z zakresu nowoczesnych narzędzi, najświeższych trendów, badań i najlepszych praktyk zarządzania marką pracodawcy i przyciągania najlepszych kandydatów z rynku.

Jeżeli chcesz zdobyć kompleksową i unikatową wiedzę z zakresu: zarządzania marką pracodawcy, e-rekrutacji i e-HR, komunikacji, tworzenia przyjaznego i atrakcyjnego środowiska pracy, zarządzania talentami, rozwojem, zmianą i różnorodnością oraz wykorzystywania najnowocześniejszych narzędzi internetowych i mobilnych w przygotowywania skutecznych strategii i realizacji kampanii rekrutacyjnych w środowisku internetowym i mobilnym – te studia są dla Ciebie!

Studia kierujemy także do wszystkich osób, które chcą pracować jako specjaliści w firmach rekrutacyjnych, konsultingowych i marketingowych lub też myślą o prowadzeniu własnej działalności z zakresu employer branding.

 

Program studiów (218 godz.)

Zobacz program studiów: http://www.employerbranding.edu.pl/program/


Szczegółowe opisy wykładowców są dostępne na stronie www.employerbranding.edu.pl w zakładce "Wykładowcy".


Blok I. Podstawy employer branding

 1. Employer branding & candidate experience & employee experience – wprowadzenie (6 godz.)

 2. Budowanie strategii employer branding (8 godz.)

 3. Internal branding. Budowanie wizerunku pracodawcy wewnątrz organizacji (6 godz.)

 4. External branding. Budowanie wizerunku pracodawcy na zewnątrz (8 godz.)

 5. Personal branding. Siła marki osobistej w działaniach pracodawcy (6 godz.)

 6. Badania i narzędzia wspierające budowanie wizerunku pracodawcy (4 godz.)

 7. Targetowanie w EB (8 godz.)

 8. Pomiar działań employer branding (8 godz.)


 

Blok II. Nowoczesne zarządzanie procesem rekrutacji i e-HR

 1. Talent sourcing, rekrutacja i programy referencyjne (6 godz.)

 2. E-rekrutacja. Badania, narzędzia, trendy (6 godz.)

 3. Design thinking w HR (8 godz.)

 4. Social Recruiting. Pracodawca w mediach społecznościowych (8 godz.)

 5. Grywalizacja w rekrutacji (6h)

 6. Adaptacja pracownika i skuteczny feedback (6 godz.)

 7. Prawo pracy i elastyczne formy zatrudnienia w praktyce (8 godz.)

 8. Rola agencji HR w budowaniu wizerunku pracodawcy (6 godz.)


 

Blok III. Budowanie wizerunku pracodawcy wewnątrz firmy

 1. Komunikacja wewnętrzna i kryzysowa (8 godz.)

 2. Event marketing i imprezy pracownicze (6 godz)

 3. Wynagradzanie i motywowanie pracowników (8 godz.)

 4. Rola kierowników liniowych w budowaniu wizerunku pracodawcy (4 godz.)

 5. Zarządzanie różnorodnością (6 godz.)

 6. Komunikacja w zarządzaniu zmianą (6 godz.)

 7. Jak być firmą odpowiedzialną społecznie (6 godz.)

 8. Wizerunek wnętrza. Jak stworzyć przyjazne miejsce pracy (8 godz.)


 

Blok IV. Budowanie wizerunku pracodawcy na zewnątrz

 1. Kampanie rekrutacyjne i wizerunkowe – od pomysłu do realizacji (10 godz.)

 2. Video w employer brandingu (12 godz.)

 3. Projektowanie użytecznych stron kariery (8 godz.)

 4. Narzędzia mobilne i automatyzacja komunikacji pracodawcy w EB (8 godz.)

 5. Content marketing w działaniach pracodawców (6 godz.)

 6. EB na scenie. Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych (6 godz.)

 7. Sprzedaż i negocjacje w działaniach HR & EB (6 godz.)


 

Zasady ukończenia studiów:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich kursów w czasie studiów oraz obecność na zajęciach (70% z dostępnych godzin). Absolwenci uzyskają świadectwo poświadczające ukończenie studiów w Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

 

Rekrutacja na VIII edycję

VIII edycja rozpocznie się w październiku 2020.

Okres rekrutacji: 29 czerwca - 30 września 2020.

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy - pobierz;

 • poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;

 • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych;

 • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem studiów podyplomowych w AGH - pobierz oświadczenie.


Dokumenty należy przesłać w wersji elektronicznej na adresy: pwalotek@agh.edu.pl i anosal@agh.edu.pl z dopiskiem "Employer Branding - rekrutacja na edycję VIII").

Tryb zgłoszeń: kolejność zgłoszeń i wpłat na konto.

Opłaty

4600 zł

Opłatę można wnieść w całości (4600 zł) lub w podziale na dwie, równe raty (po 2300 zł każda; pierwsza rata płatna na etapie naboru, druga przed rozpoczęciem II semestru).

Danymi dot. wpłaty czesnego dysponują p. Paulina Walotek i p. Aneta Nosal. Zostaną one udostępnione osobom, które wysłały pozostałe dokumenty rekrutacyjne.

 

Jesteśmy na Facebooku: https://www.facebook.com/EmployerBrandingStudia

 

Harmonogram zjazdów VIII edycji:

1) 3-4.10.2020

2) 24-25.10.2020

3) 14-15.11.2020

4) 12-13.12.2020

5) 9-10.01.2021

6) 30-31.01.2021

7) 20-21.02.2021

8) 6-7.03.2021

9) 27-28.03.2021

10) 17-18.04.2021

11) 15-16.05.2021

12) 5-6.06.2021

13) 26-27.06.2021