E-gospodarka

Studia – II stopnia

Zobacz ofertę

Szybki rozwój Internetu zaowocował w ostatniej dekadzie wyodrębnieniem się nowych podmiotów gospodarczych, których podstawowym miejscem/areną działań jest właśnie sieć. Powstawanie e-przedsiębiorstw zrewolucjonizowało również sytuację na rynku pracy.

Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii informacyjnych powstają nowe stanowiska pracy, zmianie ulega również kultura organizacyjna przedsiębiorstw, w ramach której większość relacji społecznych i ekonomicznych jest wspomagana przez sieć i/lub z wykorzystaniem specjalnie zaprojektowanych narzędzi. Wszystkie wyżej wymienione procesy  zmieniły również techniki dystrybucji informacji, a co za tym idzie sposób postrzegania i analizy nowych mediów i środków przekazu. Współcześnie e-gospodarka jest jedną z najszybciej i najdynamiczniej rozwijających się dziedzin gospodarki, co wiąże się ze stale rosnącym zapotrzebowaniem na specjalistów w jej zakresie. Odpowiedzią na to wyzwanie rynku jest proponowana specjalność.

Program E-gospodarki inspirowany jest intensywnymi zmianami, jakie  dokonują się na styku nowoczesnych technologii i społeczeństwa, w warunkach szybkiego rozwoju Internetu i rewolucyjnych zmian zachodzących pod jego wpływem na rynku pracy. Studenci przygotowywani są do zastosowania ICT w sferze społecznej, a także do posługiwania się metodami komputerowego wspomagania pozyskiwania danych. Uzyskują wiedzę z zakresu organizowania działalności gospodarczej w sieci, reklamy i promocji przedsiębiorstw w Internecie oraz wykorzystania narzędzi przedsiębiorczości elektronicznej w globalnym społeczeństwie informacyjnym.

W ramach specjalności E-gospodarka studenci mają okazję uczestniczyć w licznych i zróżnicowanych  warsztatach, umożliwiających zdobycie umiejętności, dających przewagę na konkurencyjnym rynku pracy:

 • E-trends. Analiza trendów w Internecie

 • Społeczności wirtualne

 • Elektroniczne formy komunikacji

 • Social media w e-gospodarce

 • Innowacyjność i marketing w e-gospodarce. E-biznes

 • Digital economy. Technologie webowe i mobilne

 • Nowe technologie w sferze społecznej i edukacji (e-health, e-government, e-learning)

 • Zarządzanie e-projektem

 • Usability & Accessibility w sieci

 • Data & web mining

 • Cyberkultura

 • E-praca

 • E-commerce. Handel elektroniczny.

 • E-inicjatywy zorientowane społecznie

 • Nowe formy pracy i nowoczesna komunikacja w organizacji


Celem oferty edukacyjnej w ramach specjalności E-gospodarka jest wykształcenie interdyscyplinarnych specjalistów, łączących wiedzę z zakresu socjologii z umiejętnościami wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych, komunikacyjnych, a także nowych mediów w różnych dziedzinach współczesnej gospodarki.

Wśród specjalistów/praktyków prowadzących zajęcia w ramach specjalizacji E-Gospodarka znajdują się przedstawiciele m.in następujących firm: Google Polska, Grupa Allegro, TVN SA, Interia.pl, Megapanel PBI/Gemius, Humanoit Group, Freshmail, Eskadra Opcom, Pride and Glory Interactive, Innovaweb, AdTaily/AGORA SA, Socjomania.pl, Grupa Divante

Pełny program specjalności