Dziedzictwo kulturowe Europy

Przedmiot prezentuje:

  • szeroko pojętą problematykę tożsamości europejskiej w ujęciu historycznym i ogólnohumanistycznym, nakierowanym szczególnie na jej materialne wyrazy: zabytki architektury, urbanistyki, sztuk
  • plastycznych , ich znaczenia dla form życia i myślenia typowych dla tradycji europejskiej;

  • pomaga w zrozumieniu dynamiki cywilizacji oraz płynach z niej potrzeb duchowych;

  • ma znaczenie praktyczne dla specjalistów od najszerzej pojmowanej ekologii oraz pomaga w zrozumieniu aktualnych procesów i problemów integracji. europejskiej.