Wydział Humanistyczny AGH - Kraków Wydział Humanistyczny AGH - Komunikacja Wizualna i Projektowanie Graficzne

Komunikacja Wizualna i Projektowanie Graficzne

Studia – II stopnia

Dlaczego ta specjalność?

Studia kulturoznawcze o specjalności Komunikacja Wizualna i Projektowanie Graficzne są przeznaczone dla osób, które chcą brać aktywny udział w analizowaniu, interpretowaniu, ale i tworzeniu współczesnej kultury wizualnej. Adresowane są także do kandydatów zainteresowanych zdobyciem kompetencji w zakresie posługiwania się najnowszymi narzędziami projektowania graficznego.

Zaplecze technologiczne Akademii Górniczo-Hutniczej oraz kwalifikacje jej wykładowców dają doskonałą możliwość połączenia w toku jednych studiów zarówno technologicznego, jak i humanistycznego wymiaru komunikacji wizualnej.

Tworzenie programu specjalności i jego realizacja odbywają się przy stałej współpracy z takimi instytucjami jak m.in. Narodowy Stary Teatr w Krakowie, Cricoteka, Krakowskie Biuro Festiwalowe.

Program specjalności łączy praktyczne aspekty komunikacji wizualnej z teoriami współczesnej humanistyki. W kolejnych semestrach pojawią się cykle poświęcone zagadnieniom takim jak:

 •    Obsługa edytorów graficznych
 •    Projektowanie graficzne
 •    Studia nad percepcją
 •    Rozpoznawanie obrazów (computer vision)
 •    Fotografia – historia i metody interpretacji
 •    Reklama – historia i metody interpretacji
 •    Interakcja człowiek-komputer
 •    Projektowanie stron internetowych
 •    Projektowanie interfejsów użytkownika
 •    Sztuka mediów

 

Wiedzę o naturze komunikacji wizualnej studenci uzyskają na poziomie technicznym, który obejmie przede wszystkim znajomość programów służących do edycji grafiki komputerowej oraz przygotowania projektów do dystrybucji zarówno w druku, jak i na stronach internetowych (DTP, pozycjonowanie stron internetowych). Procesualnym, wiążącym się z cyklem warsztatów, w czasie których studenci dowiedzą się o podstawowych strategiach projektowania graficznego (takich jak teorie kompozycji, zasady wykorzystania liternictwa, możliwości konstruowania palety barwnej) oraz zapoznają się ze specyfiką różnego rodzaju technik graficznych oraz znajomości historycznych wzorów ikonograficznych, które kształtują współczesne schematy komunikacji wizualnej i mogą stać się również punktem wyjścia do tworzenia nowych, czytelnych projektów, a także metodologicznym, który pozwoli absolwentom połączyć działania praktyczne z kanonem wiedzy kulturoznawczej (dzięki kursom takim, jak np. estetyka, antropologia obrazu, interakcje pomiędzy oprogramowaniem a jego użytkownikami).

Poza serią zajęć prowadzonych w formie wykładów i ćwiczeń studenci Komunikacji wizualnej i projektowania graficznego będą mieli możliwość stałego konsultowania swoich projektów ze specjalistami prowadzącymi warsztaty. Uczelnia zapewni im dostęp do baz danych z literaturą dotyczącą zagadnienia oraz programów służących do edycji grafiki.

Zaplecze technologiczne Akademii Górniczo-Hutniczej oraz kwalifikacje jej wykładowców dają doskonałą możliwość połączenia w toku jednych studiów zarówno technologicznego, jak i humanistycznego wymiaru komunikacji wizualnej.

 

Pobierz informator w .pdf

Pełny program specjalności

Aplikuj

Czego uczymy?

Chcemy żeby Absolwenci specjalizacji Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne, zdobyli umiejętność twórczego posługiwania się najnowszymi narzędziami projektowania graficznego, zdolność świadomego konstruowania bogatych w treści komunikatów wizualnych, sprawność krytycznej oceny wzajemnych oddziaływań technologii i użytkowników w obszarze ikonosfery.

W naszym zamyśle studia na proponowanej specjalności mają dawać ich uczestnikom solidne podstawy do uprawniania humanistyki w wymiarze praktycznym, w zgodzie z codziennością współczesnego człowieka.

Studia kulturoznawcze II stopnia na specjalności Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne są przeznaczone dla tych, którzy chcą brać aktywny udział nie tylko w ich opisie ale też i tworzeniu współczesnej kultury wizualnej. Łączymy w nich aspekt praktyczny z teoretycznym.

Proponowane przez nas studia wizualne wyróżniają się połączeniem praktycznego i teoretycznego aspektu komunikacji wizualnej. Wychodzimy od podstaw studiując zarówno historię grafiki, fotografii oraz mediów filmowych jak i obsługi współczesnych edytorów grafiki ( przede wszystkim popularnych programów z rodziny Adobe takich jak: Photoshop, Adobe Illustrator, InDesign, Dreamweaver oraz Corel. Wzmacniamy tę znajomość narzędzi projektowania serią warsztatów w czasie których studenci projektując indywidualne prace uczą się podstawowych metod konstruowania komunikatu wizualnego i możliwości jego interpretacji. Całość jest uzupełniona zajęciami, które dają podstawy do funkcjonalnej, antropologicznej i estetycznej analizy komunikacji wizualnej w szerszym kontekście kulturowym.

 

Jak uczymy?

Poza serią zajęć prowadzonych w formie wykładów i ćwiczeń studenci Komunikacji wizualnej i projektowania graficznego będą mieli możliwość stałego konsultowania swoich projektów ze specjalistami prowadzącymi warsztaty. Uczelnia zapewni im dostęp do baz danych z literaturą dotyczącą zagadnienia oraz programów służących do edycji grafiki.

Zaplecze technologiczne Akademii Górniczo-Hutniczej oraz kwalifikacje jej wykładowców dają doskonałą możliwość połączenia w toku jednych studiów technologicznego i humanistycznego aspektu komunikacji wizualnej.

Studentom specjalizacji przekazujemy wiedzę o naturze komunikacji wizualnej na kilku poziomach:

 • technicznym, który obejmie przede wszystkim znajomość programów służących do edycji grafiki (np.: Adobe Photoshop, InDesign, Adobe Illustrator, Corel Draw, Dreamweaver) oraz przygotowania projektów do dystrybucji zarówno w druku jak i na stronach internetowych (DTP, pozycjonowanie stron internetowych);
 • procesualnym, co wiąże się cyklem warsztatów, w czasie których studenci dowiedzą się o podstawowych strategiach projektowania graficznego takich jak teorie kompozycji, zasady wykorzystania liternictwa, możliwości konstruowania palety barwnej, zapoznani zostaną ze specyfiką różnego rodzaju technik graficznych;
 • znajomości historycznych wzorów ikonograficznych oraz popularnych klisz, które kształtują współczesne schematy komunikacji wizualnej i mogą stać się również punktem wyjścia do tworzenia nowych, czytelnych projektów (np.: historia grafiki, fotografii, reklamy, mitologie współczesności, interaktywność w filmie)
 • metodologicznym, który pozwoli absolwentom połączyć działania praktyczne z kanonem wiedzy kulturoznawczej (tu pojawią się kursy z estetyki, antropologii obrazu, interakcji pomiędzy oprogramowaniem a jego użytkownikami)

Aplikuj

Co po studiach?

Po skończeniu studiów praca w wielu instytucjach kultury stoi przed Tobą otworem, w tym w:

 •    biurach projektowych i wydawnictwach
 •    branży IT, w zespołach zajmujących się zaawansowaną analizą danych
 •    narodowych, regionalnych i lokalnych instytucjach, takich jak: muzea, teatry, domy i ośrodki kultury czy biblioteki,
 •    fundacjach, stowarzyszeniach i innych organizacjach pozarządowych działających w obszarze kultury,
 •    instytucjach publicznych i prywatnych firmach zajmujących się organizowaniem wydarzeń kulturalnych (festiwali, wystaw, targów, itp.), zarządzaniem programami i projektami w sferze kultury,
 •    redakcjach portali internetowych poświęconych kulturze,
 •    organizacjach pozarządowych wdrażających innowacyjne przedsięwzięcia w sferze kultury,
 •    ośrodkach i firmach stosujących innowacje technologiczne w sferze publicznej.

Aplikuj

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna:

bud. D-13 (ul. Gramatyka 8a), sala nr 8, parter

poza okresem dyżurów rekrutacyjnych kontakt tylko drogą elektroniczną
e-mail: wkr-wh@agh.edu.pl

 

Centrum Rekrutacji:

bud. U-2 (ul. Reymonta 7), pok. 101
tel. 12 617 36 84
e-mail: rekrutacja@agh.edu.pl

 

Jeśli masz pytania, możesz zadać je również za pośrednictwem naszego fanpage na Facebooku!

Aplikuj