Wydział Humanistyczny AGH - Kraków Wydział Humanistyczny AGH - Informatyka Społeczna II

Informatyka Społeczna II

studia II stopnia

Współczesny rynek pracy zdominowany jest przez nowoczesne technologie, które horyzontalnie i wertykalnie zmieniają jego struktury. Wymaga to od pracowników większej elastyczności i skuteczności, a także szybkiej adaptacji do nowych zadań. Ekstremalnie szybko powstają nowe zawody związane z ICT oraz segmentami / sektorami kreatywnymi. Swoistym trendem staje się zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów, posiadających kompetencje, pozwalające łączyć świat wysokich technologii informacyjno-komunikacyjnych z tym, co społeczne / humanistyczne. Dlatego stworzyliśmy unikatowy w skali kraju kierunek, który pozwoli na połączenie tych elementów już na etapie studiowania. Nasze studia w ramach poszczególnych przedmiotów wyposażą studentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na:

  • rozwiązywanie problemów w oparciu o analizę danych;
  • badanie i projektowanie komunikacji człowiek-komputer;
  • projektowanie i tworzenie interaktywnych środowisk wirtualnych o znaczeniu społecznym;
  • tworzenie systemów zajmujących się gromadzeniem i przetwarzaniem danych;

 

Aplikuj

Czego uczymy

Informatyka społeczne na II stopniu to 2 ścieżki nauki. Nasi studenci wybierają:

  • Sztuczna inteligencja & data minig kształci studentów w zakresie wiedzy i umiejętności zaawansowanych technik odkrywania wiedzy z baz danych ( data analytics, data mining, big data, machine learning, predictive analysis) oraz badania kontekstu społecznego interakcji z robotami, chatbotami nabierającego dziś szczególnego znaczenia w związku pojawianiem się sztucznej inteligencji w kolejnych sferach codziennego życia.
  • Design & Product development kształci studentów w zakresie projektowania produktów, w taki sposób, aby były najkorzystniej odbierane przez użytkowników oraz by odpowiadały ich potrzebom i oczekiwaniom.

Aplikuj

Nasi studenci zdobywają kompetencje z zakresu projektowania, programowania oraz analityki zapewniające przygotowanie do pracy w sektorze IT, przy wytwarzaniu oprogramowania, w działach R&D, w firmach marketingowych, analitycznych, firmach prowadzących badania społeczne, firmach e-commerce, w mediach i portalach informacyjnych, jak również w sektorze kreatywnym i przemyśle gier wideo.

Są przygotowani merytorycznie i praktycznie do pracy w charakterze team leaderów oraz project managerów, koordynatorów interdyscyplinarnych zespołów specjalistów, jak również do założenia własnej działalności gospodarczej. Dzięki naszym studiom są oni specjalistami, którzy w oparciu o analizę danych potrafią rozwiązywać problemy z różnych dziedzin życia społecznego.

Aplikuj

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna:

bud. D-13 (ul. Gramatyka 8a), sala nr 8, parter

poza okresem dyżurów rekrutacyjnych kontakt tylko drogą elektroniczną
e-mail: wkr-wh@agh.edu.pl

 

Centrum Rekrutacji:

bud. U-2 (ul. Reymonta 7), pok. 101
tel. 12 617 36 84
e-mail: rekrutacja@agh.edu.pl

 

Jeśli masz pytania, możesz zadać je również za pośrednictwem naszego fanpage na Facebooku!

Aplikuj