Wydział Humanistyczny AGH - Kraków Wydział Humanistyczny AGH - E-gospodarka

E-gospodarka

Studia – II stopnia

Dlaczego ta specjalność?

Celem oferty edukacyjnej proponowanej w ramach specjalności E-gospodarka jest wykształcenie interdyscyplinarnych specjalistów, łączących wiedzę z zakresu socjologii z umiejętnościami wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych, komunikacyjnych, a także nowych mediów w różnych dziedzinach współczesnej gospodarki.

Nowa gospodarka. Nowe kompetencje

Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii informacyjnych powstają nowe stanowiska pracy, zmianie ulega również kultura organizacyjna przedsiębiorstw, w ramach której większość relacji społecznych i ekonomicznych jest wspomagana przez sieć. Przekształceniom podlegają też narzędzia, z których korzysta się na co dzień w działalności biznesowej. Także sposoby przetwarzania i dystrybucji informacji, a co za tym idzie postrzegania i analizy nowych mediów, wymagają nowego spojrzenia i ujęć badawczo-wdrożeniowych.

Szybki rozwój Internetu zaowocował w ostatniej dekadzie wyodrębnieniem się nowych podmiotów gospodarczych, których podstawowym obszarem działań jest właśnie sieć. Powstawanie e-przedsiębiorstw zrewolucjonizowało również sytuację na rynku pracy.

Współcześnie e-gospodarka jest jedną z najszybciej i najdynamiczniej rozwijających się dziedzin gospodarki, co wiąże się ze stale rosnącym zapotrzebowaniem na specjalistów w jej zakresie. Odpowiedzią na to wyzwanie rynku jest proponowana specjalność.

Co na studiach?

W ramach specjalności E-gospodarka studenci mają okazję uczestniczyć w licznych i zróżnicowanych warsztatach, umożliwiających zdobycie umiejętności, dających przewagę na konkurencyjnym rynku pracy. Są to między innymi:

 • Warsztat data and web mining,
 • Warsztat analityki internetowej,
 • Użyteczność i dostępność w sieci,
 • Wstęp do projektowania interfejsów,
 • Elektroniczne formy komunikacji,
 • Zarządzanie różnorodnością,
 • E-inicjatywy zorganizowane społecznie,
 • Nowe technologie w sferze społecznej (e-health, e-goverment, e-learning),

a także warsztaty uzupełniające w zakresie e-commerce, socjotechniki i znaczenia wirtualnej rzeczywistości dla biznesu.

Pobierz informator w .pdf

Pełny program specjalności

Aplikuj

Czego uczymy?

Nasza metoda: łączymy teorię z praktyką

Wybierając nasze studia zdobędziesz wiedzę z zakresu organizacji działalności gospodarczej w sieci, reklamy i promocji przedsiębiorstw oraz wykorzystania narzędzi przedsiębiorczości w Internecie. Co więcej? Dowiesz się jak stosować ICT w sferze społecznej oraz poznasz metody komputerowego pozyskiwania danych.

Uczymy kluczowych kompetencji

W obrębie specjalności absolwenci nabywają efekty uczenia się w trzech kluczowych obszarach istotnych dla funkcjonowania e-gospodarki:

 1. “E- marketing i komunikacja marketingowa” w ramach którego studenci poznają zasady tworzenia nowoczesnych strategii marketingowych, zarządzania e-projektem, znaczenie social mediów oraz nabędą umiejętności analizowania e-trendów.
 2. “Gospodarka w dobie nowych mediów”, który pozwoli studentom poznać zasady e-biznesu oraz digital economy, umożliwi nabycie efektywnego wykorzystywania chatbotów na platformie Messanger. Moduł ten umożliwi też studentom nabycie efektów uczenia się z zakresu socjologii gospodarki, koniecznej do rozumienia złożonych procesów zachodzących w pod wpływem nowych technologii.
 3. “Praca, rynek, konsumenci – nowe trendy”, ostatni moduł specjalności wprowadza studentów w zagadnienia związane z przemianami jakie dziś dokonują się w obszarze gospodarki, pracy, biznesu, przedsiębiorczości oraz na samym rynku pod wpływem upowszechnienia się nowoczesnych technologii internetowych.

Ważnym elementem specjalności pozwalającym na zintegrowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej są trzy bloki przedmiotów, w ramach których realizowany jest praktyczny projekt semestralny:

 1. „Społeczeństwo komunikacyjne” pozwala na zintegrowanie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu języka reklamy, cyberkultury, znaczenia społeczności wirtualnych i technologii mobilnych dla komunikacji we współczesnych społeczeństwach.
 2. „Analityka przestrzeni wirtualnej”, który integruje wiedzę, umiejętności i kompetencje z 5 przedmiotów: Nowe media i społeczne systemy medialne, Warsztat data and web mining, Warsztat analityki internetowej, Użyteczność i dostępność w sieci. Wstęp do projektowania interfejsów, Elektroniczne formy komunikacji.
 3. „Komunikacja społeczna” jest realizowany w bloku składającym się z 3 przedmiotów: Zarządzanie różnorodnością, E-inicjatywy zorganizowane społecznie, Nowe technologie w sferze społecznej (e-health, e-goverment, e-learning).

Jak uczymy?

Przede wszystkim – praktycznie! Program studiów e-gospodarka jest efektem intensywnej współpracy naukowców, przedstawicieli świata biznesu oraz praktyków nowych technologii. Nasza oferta była konsultowana z koordynatorami studiów podyplomowych Marketing internetowy, Social Media & Content Marketing, Marketing miejsc i kreowanie marek lokalnych, a także praktykami prowadzącymi studia podyplomowe Talent Management in Tech Companies, IT Business Management, User Experience and Product Design, Współczesne strategie przywództwa oraz Trendwatching & Future Studies. Współpracowaliśmy też z Centrum Karier AGH. Efektem tych działań jest program kierunku, w którym przekazujemy przydatną wiedzę teoretyczną i uczymy najważniejszych kompetencji cyfrowych, które są zgodne z potrzebami współczesnego rynku pracy.

Aplikuj

Co po studiach?

Nasz program pozwala na wykształcenie specjalistów posiadających przekrojową wiedzę i umiejętności z zakresu przemian zachodzących we współczesnej gospodarce, rynku oraz sposobach organizacji pracy i zarządzania, komunikacji internetowej i sprzedaży w internecie (e-commerce). Studia te dają uczestnikom możliwość zdobycia wiedzy oraz umiejętności i kompetencji z zakresu marketingu w mediach społecznościowych i tworzenia treści na potrzeby współczesnej komunikacji marketingowej.

Kładziemy szczególny nacisk na kwalifikacje praktyczne przyszłych absolwentów. Dzięki nim, stają się oni specjalistami w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej przy użyciu sieci teleinformatycznych, przede wszystkim Internetu, wykorzystywania środków elektronicznej wymiany danych, projektowania oraz wdrażania aplikacji wspomagających realizowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, zarządzania zasobami ludzkimi zarówno w małych i średnich firmach, jak i w korporacjach międzynarodowych.

Absolwenci specjalności uzyskają także pełne przygotowanie do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

Praca w wielu nowoczesnych branżach

Nasi absolwenci mają szerokie możliwości zatrudnienia na konkurencyjnym rynku pracy, m.in. w rolach ekspertów, doradców i konsultantów zarówno w firmach komercyjnych, jak i w administracji państwowej i samorządowej, czy też w rolach koordynatorów w interdyscyplinarnych zespołach odpowiedzialnych za rozwój elektronicznego biznesu w przedsiębiorstwach, w agencjach działających w obszarze social mediów, public relations i reklamy w e-przedsiębiorstwach, w branży e-commerce jako specjaliści do spraw komunikacji interaktywnej oraz w zawodach takich jak: social media manager, community manager, content designer, kreatywni pracownicy działów marketingu, agencji reklamowych, agencji interaktywnych, agencji PR, agencji social media.

Aplikuj

Specjalność e-gospodarka dała mi możliwość spotkania sporej liczby praktyków z branży internetowej / technologicznej, zajmujących się zawodowo bardzo różnymi jej obszarami.  Możliwość posłuchania o ich doświadczeniach oraz wykonania projektów dotykających wszystkich tych obszarów dała mi dużo szersze spojrzenie. W mojej pracy (fundusz venture capital, inwestujący w projekty technologiczne) korzystam ze zdobytej wiedzy np. o modelach biznesowych, ale także o podstawach designu, content marketingu, zarządzaniu projektami i tak dalej.

Oskar Łopalewski

 

Zajęcia z praktykami na e-gospodarce były strzałem w dziesiątkę. Nie tylko zdobyliśmy wiedzę, ale też poznaliśmy praktyczne aspekty przyszłej pracy i naszych obowiązków. Wykładowcy inspirowali nas do zdobywania wiedzy i umiejętności stając się wzorem godnym naśladowania w branży nowych technologii. A dziś, rok po studiach jestem specjalistką ds. marketingu i ecommerce w największym internetowym sklepie sportowo-turystycznym w Polsce, wykorzystując zdobytą wiedzę w praktyce. Warto było ;)

Monika Pabian

Aplikuj

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna:

bud. D-13 (ul. Gramatyka 8a), sala nr 8, parter

poza okresem dyżurów rekrutacyjnych kontakt tylko drogą elektroniczną
e-mail: wkr-wh@agh.edu.pl

 

Centrum Rekrutacji:

bud. U-2 (ul. Reymonta 7), pok. 101
tel. 12 617 36 84
e-mail: rekrutacja@agh.edu.pl

 

Jeśli masz pytania, możesz zadać je również za pośrednictwem naszego fanpage na Facebooku!

Aplikuj