Kierunki kształcenia i specjalności | Wydział Humanistyczny AGH

Kierunki kształcenia i specjalności

Rekrutacja

Studia I stopnia

Socjologia – studia II stopnia

Kulturoznawstwo – studia II stopnia

Informatyka Społeczna – studia II stopnia