Centrum Badań Społecznych „Technologia a społeczeństwo”

Nauka

Dodatkowe informacje na temat Centrum Badań Społecznych:

Kierownik centrum:

dr hab. Maria Nawojczyk prof. nadzw. AGH
maria@list.pl