ADMINISTRACJA WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO AGH

Dyrektor Administracyjny Wydziału Humanistycznego AGH
Anna Kulpa

mgr Anna Kulpa-Ogdowska
Email: akulpa@agh.edu.pl
pokój nr 3, tel. +48 12 617 43 83 ; +48 885 985 133

Organizacja, koordynacja i nadzór nad funkcjonowaniem administracji wydziału.

 

Biuro Dziekana

Sekretariat Biura Dziekana

mgr Agnieszka Oleniacz
Email: aoleniacz@agh.edu.pl
pokój nr 6, tel. +48 12 617 43 80

Obsługa sekretariatu.
Obsługa Kolegium Wydziału, Rad Dyscyplin, Kolegium Dziekańskiego i Rady Społecznej.
Sprawy kadrowe (w tym ewidencja spraw związanych ze stosunkiem pracy i spraw płacowych, badania okresowe, zwolnienia chorobowe).
PKA, wnioski na uprawnienia, doktoraty, ewaluacja.
Umowy cywilno-prawne dotyczące zajęć dydaktycznych.
Sprawozdawczość i rozliczanie dydaktyki.

 

Zespół Obsługi Dydaktyki (Dziekanat)

mgr Aneta Foszczyńska
Email: foszczynska@agh.edu.pl; pokój nr 24, tel. +48 12 617 43 95

 

 

mgr Jolanta Mazur
Email: jmazur@agh.edu.pl; pokój nr 23, tel. +48 12 617 43 90

 

 

mgr Rafał Patyk
Email: rpatyk@agh.edu.pl; pokój nr 23, tel. +48 12 617 43 90

Godziny pracy dziekanatu:
Z uwagi na sytuację epidemiczną, regularne dyżury Dziekanatu dla studentów są zawieszone. Prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. W ważnych sprawach wymagających kontaktu osobistego prosimy o umawianie się mailowo lub telefonicznie na konkretny dzień i godzinę pomiędzy 9 a 12.

Konto Wydziału:

Akademia Górniczo-Hutnicza
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Wydział Humanistyczny

Bank: Pekao S.A. Kraków
Nr rachunku: 86 1240 4722 1111 0000 4853 4699

Organizacja roku akademickiego.
Obsługa bieżąca studentów (w tym obcokrajowców).
Obsługa socjalno-bytowa studentów.
Sprawozdawczość z zakresu działalności dydaktycznej dla Władz Uczelni, MNiSW, GUS i innych instytucji.
Mobilność studentów (Erasmus+ i in.).
Układanie harmonogramu, rezerwacja sal.
Wsparcie administracyjne systemu syllabus.agh.edu.pl

 

Zespół Obsługi Badań Naukowych

mgr Bożena Niedbała
Email: bniedb@agh.edu.pl

 

 

mgr Katarzyna Janowska
Email: kraczka@agh.edu.pl

pokój nr 22, tel. +48 12 617 42 85

Działalność statutowa (delegacje, publikacje, granty dziekańskie).
Współpraca z COP.
Projekty NCN, MNiSW, NCBiR i in.
Umowy zagraniczne.
Ewaluacja, archiwizacja dorobku naukowego.

 

Centrum Obsługi Płatnych Form Kształcenia
Katarzyna Chromik- Myśliwiec

mgr Katarzyna Chromik-Myśliwiec (urlop macierzyński)
Email: chromik@agh.edu.pl

 

 

mgr Aneta Nosal
Email: anosal@agh.edu.pl

 

 

mgr Paulina Walotek
Email: pwalotek@agh.edu.pl

pokój nr 25, tel. +48 12 617 42 51

Obsługa płatnych form kształcenia (studia podyplomowe, kursy, szkolenia).

 

Zespół Informatyczny

mgr Piotr Kowalski
Email: pkowalski@agh.edu.pl

pokój nr 109, tel. +48 12 617 42 58 ; +48 885 988 468

Obsługa informatyczna WH (strona internetowa, sprzęt, laboratoria).