Administracja wydziału


ADMINISTRACJA WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO AGHDyrektor Administracyjny Wydziału Humanistycznego AGH


mgr Anna Kulpa-Ogdowska


pokój nr 3, tel. 43 83


Organizacja, koordynacja i nadzór nad funkcjonowaniem administracji wydziałuBiuro DziekanaSekretariat Biura Dziekana


mgr Agnieszka Oleniacz


pokój nr 6, tel. 43 80


Obsługa sekretariatu.
Obsługa Rady Wydziału, Kolegium Dziekańskiego i Rady Społecznej.
Sprawy kadrowe (w tym ewidencja spraw związanych ze stosunkiem pracy i spraw płacowych, badania okresowe, zwolnienia chorobowe).
PKA, wnioski na uprawnienia, doktoraty, kategoryzacja.
Umowy cywilno-prawne dotyczące zajęć dydaktycznych.
Sprawozdawczość i rozliczanie dydaktyki.Zespół Obsługi Dydaktyki (Dziekanat)


mgr Jolanta Gapys (osoba kierująca zespołem)
mgr inż. Katarzyna Włodkowska-Łoziak
mgr Katarzyna Piwowar


pokój nr 23, tel. 43 90


Organizacja roku akademickiego.
Obsługa bieżąca studentów (w tym obcokrajowców).
Obsługa socjalno-bytowa studentów.
Sprawozdawczość z zakresu działalności dydaktycznej dla Władz Uczelni, MNiSW, GUS i innych instytucji.
Mobilność studentów (Erasmus+ i in.)
Układanie harmonogramu, rezerwacja sal.
Wsparcie administracyjne systemu syllabus.agh.edu.plZespół Obsługi Badań Naukowych


mgr Bożena Niedbała
mgr Katarzyna Janowska


pokój nr 22, tel. 42 85


Działalność statutowa (delegacje, publikacje, granty dziekańskie).
Współpraca z COP.
Projekty NCN, MNiSW, NCBiR.
Umowy zagraniczne.
Parametryzacja, archiwizacja dorobku naukowego.Centrum Obsługi Płatnych Form Kształcenia


mgr Katarzyna Chromik Myśliwiec


pokój nr 25, tel. 42 51


Obsługa płatnych form kształcenia (studia podyplomowe, kursy, szkolenia).
Umowy cywilno-prawne dotyczące zajęć dydaktycznych.Zespół Organizacyjno-Informatyczny


Obsługa administracyjna katedr (w tym urlopy i delegacje z innych źródeł niż działalność naukowo-badawcza).
System POL-on.
Obsługa administracyjna zespołu ds. promocji.
Obsługa administracyjna katedr.
Obsługa informatyczna WH (strona internetowa, sprzęt, laboratoria).


Sekretariat Biura Dziekana


Sekretariat Biura Dziekana mgr Agnieszka Oleniacz


Pokój: 6
Email: aoleniacz@agh.edu.pl
Telefon: +48 12 617 43 80

 Dyrektor Administracyjny Wydziału Humanistycznego AGHmgr Anna Kulpa-Ogdowska


Pokój: 3
Email: akulpa@agh.edu.pl
Telefon: +48 12 617 43 83

 Zespół Obsługi Dydaktyki (Dziekanat) mgr Joanna Gapys


Pokój: 24
Email: jgapys@agh.edu.pl
Telefon: +48 12 617 43 90

 mgr inż. Katarzyna Włodkowska-Łoziak


Pokój: 24
Email: loziakk@agh.edu.pl
Telefon: +48 12 617 43 90

 mgr Katarzyna Piwowar


Pokój: 24
Email: kpiwowar@agh.edu.pl
Telefon: +48 12 617 43 90

 


Godziny pracy dziekanatu:

  • pon 11.30 - 14.30

  • wt. 9.00 - 12.00

  • śr. 11.30 - 14.30

  • czw. 9.00 - 12.00

  • pt. - nieczynny
Konto Wydziału:

Akademia Górniczo-Hutnicza
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Wydział Humanistyczny
Bank: Pekao S.A. Kraków
Nr rachunku: 86 1240 4722 1111 0000 4853 4699


 Centrum Obsługi Płatnych Form Kształceniamgr Katarzyna Chromik-Myśliwiec


Pokój: 25
Email: chromik@agh.edu.pl
Telefon: +48 12 617 42 51

 Zespół Obsługi Badań Naukowych mgr Bożena Niedbała


Pokój: 22
Email: bniedb@agh.edu.pl
Telefon: +48 12 617 42 85

 mgr Katarzyna Janowska


Pokój: 22
Email: kraczka@agh.edu.pl
Telefon: +48 12 617 42 85

 Biblioteka mgr Maria Kogutowska


Pokój: 15
Email: mkogut@agh.edu.pl
Telefon: +48 12 617 43 38

 mgr Justyna Sobocha-Stanuch


Pokój: 15
Email: sobocha@agh.edu.pl
Telefon: +48 12 617 43 38

 Zespół Organizacyjno-Informatyczny mgr Magdalena Żmudzka


Pokój: 24
Email: magdalena.zmudzka@agh.edu.pl
Telefon: +48 12 617 43 95

  Artur Cybulski


Pokój: 423
Email: cybulski@agh.edu.pl
Telefon: +48 12 617 43 71