Zawieszenie zajęć laboratoryjnych i zmiana form innych zajęć w zdalną

niedziela, 11 października, 2020

Szanowni Państwo,
Studenci, Pracownicy i Współpracownicy WH AGH

 

W związku z dynamicznym i niepokojącym rozwojem sytuacji epidemicznej, do końca października formą realizacji zajęć dydaktycznych na wszystkich stopniach i latach studiów dla Studentów WH AGH będzie forma zdalna, z wyłączeniem tych zajęć laboratoryjnych, w przypadku których nie ma takiej możliwości.  Zajęcia te zostają zawieszone do 24 października 2020 r.

 

Wszystkie zajęcia, możliwe do zrealizowania w trybie on-line, zostają przeniesione na platformy UPeL lub MS Teams. Prosimy prowadzących o poinformowanie o tym fakcie studentów. Zwracamy uwagę, że zajęcia on-line muszą być prowadzone w sposób zapewniający synchroniczną, bezpośrednią interakcję między studentem a prowadzącym w czasie rzeczywistym umożliwiającym natychmiastowy przepływ informacji.

 

W sytuacji, w której nie ma możliwości realizacji zajęć laboratoryjnych w formie zdalnej (czyli zawieszonych do 24 października 2020 r.), prosimy koordynatorów przedmiotów o przesłanie mailowo do Prodziekan ds. Kształcenia WH oraz starostów grup/lat informacji o kierunku i stopniu studiów, nazwie przedmiotu, liczbie zajęć do przeprowadzenia w sposób kontaktowy oraz danych koordynatora i prowadzących.

 

Decyzje o zasadach i formie kształcenia w kolejnych miesiącach mogą ulec zmianie. O wszystkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco. Szanowni Państwo, w tych trudnych dla nas wszystkich okolicznościach bardzo prosimy o zrozumienie i współpracę.

 

Z poważaniem,

dr hab. Barbara Gąciarz, prof. AGH

dr Ewa Migaczewska, prof. AGH