Informacja o stypendiach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019/2020

czwartek, 20 sierpnia, 2020

Informacja o stypendiach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019/2020: https://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-ministra/

 

Zainteresowani Studenci składają swoje kandydatury za pośrednictwem Dziekanatu Wydziału Humanistycznego. Prosimy o pozostawienie dokumentacji w kopercie lub w teczce na portierni budynku D-13 lub o przesłanie dokumentacji pocztą tradycyjną na adres Dziekanatu Wydziału Humanistycznego, ul. Gramatyka 8a, 30-071 Kraków, pokój 23.

 

Termin składania kandydatur upływa 4 października br.

 

Szczegółową procedurę ubiegania się o stypendium Ministra określa Regulamin świadczeń dla studentów w par. 31: https://www.dss.agh.edu.pl/akty-prawne/

 

Więcej informacji znajdą Państwo również na stronie MNiSW: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20202021